Forum za članove Našeg Hajduka


Privola za korištenje osobnih podataka

Dozvoljavam voditelju obrade Udruga Naš Hajduk iz Splita, Zrinsko-Frankopanska 17, OIB: 94840720718, korištenje mojih osobnih podataka kako slijedi:

Podaci koje Udruga Naš Hajduk kao voditelj obrade na temelju privole člana prikuplja i obrađuje za potrebe evidencije članova Foruma NH i njegovo moderiranje:

1. Ime i prezime:
2. e-mail adresa:
3. OIB:
4. Datum rođenja:
5. Broj člana:

Potvrđujem kako sam upoznat sa sljedećim:
1. Udruga Naš Hajduk kao voditelj obrade prikuplja gore navedene osobne podatke u svrhu za potrebe evidencije članova Foruma NH i njegovo moderiranje;
2. Gore navedeni osobni podaci su nužan preduvjet za registraciju Forumu NH;
3. Voditelj obrade i izvršitelj obrade će moje gore navedene podatke koristiti u redovnim obradama za potrebe evidencije članova Foruma NH i njegovo moderiranje dok član ne povuče suglasnost za korištenje osobnih podataka

4. U svrhu ostvarenja svojih prava na osobne podatke od Voditelja obrade imam pravo zatražiti od Voditelja, putem e-maila: zastitapodataka@nashajduk.hr

a. pristup mojim osobnim podacima,
b. ispravak ili brisanje mojih osobnih podataka,
c. ograničiti obrade koji se odnose na mene kao ispitanika,
d. uložiti prigovor na obradu takvih podataka,
e. pravo na prenosivost podataka;
f. povlačenje ove suglasnosti (privole) ukoliko povlačenje ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

5. U slučaju nepravilnosti zbog kojih je došlo do povrede mojih prava prema važećoj pravnoj regulativi imam pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu.