Ime udruge: Udruga “Naš Hajduk”
Adresa: Split, Zrinsko-Frankopanska 17

Dino Marković, predsjednik

Tomislav Milardović, tajnik

Miran Sušac, član Upravnog odbora

Ivan Rinčić, član Upravnog odbora

Lucas Marin Tomas, član Upravnog odbora

Email: info@nashajduk.hr
OIB: 94840720718
Registarski broj: 17004265
IBAN: HR69 2407 0001 5003 2322 5
Telefonski broj Odjela za članstvo Hajduka (Poljud): +385 (21) 585 231
Službenik za zaštitu osobnih podataka: zastitapodataka@nashajduk.hr

Djelatnost:
– poticanje provedbe izbora za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora HNK Hajduk š.d.d.
– okupljanje i informiranje članova radi stjecanja vlasničkih udjela u HNK Hajduk š.d.d.
– očuvanje identiteta, promicanje ugleda sveukupnog razvitka HNK Hajduk š.d.d.
– zastupanje interesa i prava članova u tijelima HNK Hajduk š.d.d.

NAČIN RADA UDRUGE

Udrugu vodi Upravni odbor kojeg čine predsjednik Udruge koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Udruge, tajnik Udruge i još 3 člana Upravnog odbora Udruge. Upravni odbor djeluje putem sjednica Upravnog odbora.
Skupština je najviše tijelo Udruge i čine je svi članovi Udruge. Ona usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune, bira i razrješava predsjednika, tajnika i Upravni odbor Udruge. Skupština Udruge djeluje na sjednicama. Glasovi članova na Skupštini Udruge vrijede u skladu s njihovim kontinuiranim, neprekinutim članstvom u Udruzi i to na sljedeći način:
– od 1 do 3 godine – 1 bod
– od 4 do 7 godina – 2 boda
– od 8 do 12 godina – 3 boda
– od 13 do 20 godina – 4 boda
– 21 godina i više – 5 bodova
Za mjesto Predsjednika i Tajnika mogu biti izabrani samo članovi Udruge čije neprekinuto članstvo traje najmanje 4 godine.

DOKUMENTI

STATUT UDRUGE

PRAVILNIK O REFERENDUMU

Financijski izvještaj udruge Naš Hajduk za 2016.

Financijski izvještaj udruge Naš Hajduk za 2017.

Godišnji financijski izvještaji i revizorsko izvješće za 2017.

Revizorsko izvješće 2018.

Redovita godišnja skupština 2018.

Izborna skupština (listopad 2018.)

Redovita godišnja skupština (srpanj 2019.)

Redovita skupština 2019. (prosinac)

Redovita godišnja skupština 2020. (srpanj)

Financijski plan za 2020.

Operativni plan za 2020.

Redovita godišnja skupština 2020. (prosinac)

Revizorsko izvješće 2020.

Godišnje izvješće o radu za 2020.

Financijski plan za 2021.

Operativni plan za 2021.

Financijski plan za 2022.

Operativni plan za 2022.

Pravilnik o provedbi izbora za prijedlog članova Nadzornog odbora Hajduka

Revizorsko izvješće 2021.

Operativni plan za 2023.

Financijski plan za 2023.

Revizorsko izvješće 2022.

Operativni plan za 2024.

Financijski plan za 2024.